Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 lần thứ VIII


 


Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015 lần thứ VIII

& Chào đón Năm mới 2016

 Trưởng ban TC: bà Nhữ Thị Hạnh     ĐT: 0989.353568

Phó ban TC: ông Đỗ Thanh Hiền       ĐT: 0916.685820

Phó ban TC: ông Lê Văn Quân          ĐT: 0985.794546

 

CÁC TIN KHÁC: